Yoga Ostrava

Anaháta

„Nad ní v srdci, je okouzlující lotos se zářící barvou jako květina bandhúka, s dvanácti rumělkovými písmeny počínaje od KA, která jsou umístěna uvnitř něj. Je nazýván Anaháta a je jako nebeský strom splňující přání, dávající dokonce více, než si (žadatel) přeje. Zde je oblast váju, krásná, se šesti rohy, jejíž barva se blíží kouřové.“ (Šat čakra nirúpana, verš 22)

Při hledání významu slova Anaháta narazíme na více možností překladu. Anaháta bývá dávána do souvislosti se zvukem a najdeme tak významy jako „nezahraná nota“, neudeřený zvuk, zvuk bez úderu nebo nekonečný, neohraničený (ve významu nezrozený a nezanikající) zvuk.

Anaháta je naší čtvrtou čakrou, které česky říkáme srdeční čakra. Není třeba věci komplikovat, a tak i vědění o čakrách je logické, a srdeční čakra souvisí s naší schopností milovat, lásku dávat i přijímat. Jistě jste slyšeli, že lásku vám nikdo nemůže dát, ale že ji máte v sobě. Že ji necítíte? Pak vaše srdeční čakra zřejmě nefunguje tak, jak by měla.

Po mnoha bolestných zkušenostech se ztrátou partnera se většina lidí dnes bojí lásce naplno odevzdat a také dávat lásku najevo. Energie možná plyne, ale ne naplno, tak jak by mohla. Brzdí ji totiž v mnoha případech strach. Strach z odmítnutí, strach ze zklamání, z toho, že nám někdo ublíží.

Je důležité je si uvědomit, že láska není něco, co přichází z venku, láska je v nás, je o otevření vlastního srdce. Bude-li dostatečně otevřené, láska nám nikdy nebude chybět a nebude se vázat na jednu konkrétní osobu.

Odpusťe a pokračujte beze strachu svým srdcem vpřed!Teprve ve chvíli, kdy je naše srdce otevřené a zaplavené láskou – k Bohu, sama k sobě a také ke všem ostatním – energie v naší srdeční čakře může bez zábran plynout.

Neztotožňujme tedy lásku pouze s partnerským vztahem.

Láska je váš vztah k sobě, láska je váš vztah k rodině, ke všem „cizím“ lidem na této planetě, láska je váš vztah k Bohu.

Zažili jste ten blažený stav, kdy vše se zdá tak krásné a vy jste zaplaveni láskou a doslova milujete celý svět?

V Anahátě nám je dobře a když ji dosáhneme, tak se nám z ní možná nechce. Zde nalézáme ánandu (blaženost), ale to není celý atmá – chybí sat (pravda) a čit (vědomí), a k jejich naplnění dochází teprve ve vyšších čakrách. Anaháta je vnímána jako předěl mezi čakrami – přechod z roviny našeho „já“ do vyššího vědomí. Je krásné dostat se na úroveň srdce (znamená to, že jsme již na sobě udělali hodně práce), ale je stejně důležité zde neustrnout a jít na své duchovní cestě dál.

Proč se nám ta všeobjímající láska někdy nedaří?

Většina problémů, která vzniká na úrovni Anaháty, vychází z našich partnerských vztahů, a to právě proto, že máme tendenci si lásku spojovat s konkrétními osobami. Existenci lásky v našem životě pak mylně ztotožňujeme s partnerem a v situaci, kdy se vztah rozpadá pociťujeme její nedostatek.

Ve vztahu zase mnohdy lásce stavíme do cesty různá omezení – předpokládáme, že láska se projevuje určitým způsobem chování a nejsme schopni ji dát v jejím projevu svobodu. Dalším problémem je utkvělá představa, že naši lásku si musí někdo zasloužit. Pravá láska si ale nevybírá a nehodnotí. Na tomto místě bych ráda citovala svůj oblíbený citát matky Terezy:

„Když začnete lidi soudit, nemáte čas je milovat.“

Každý dělá to nejlepší co může. A pokud vám svým chováním ublížil, zřejmě se sám ve svém životě trápí. Není koho trestat (neláskou), všichni dostáváme to, co potřebujeme. A bohužel, nikdy nemáme dostatečný vhled, abychom kohokoli soudili. Můžeme jedině milovat a je-li to třeba, odpouštět. A to všem bez rozdílu, včetně sebe samých. Neláskou nakonec škodíme jen sami sobě.

SYMBOLIKA:

Lotos Anaháty má dvanáct okvětních plátků se sanskrtskými písmeny KA, Kha, Ga, Gha, Na, Ča, Čha, Dža, Džha, Ňa, Ta, Tha. Okvětní lístky symbolizují manas (mysl), budhi (intelekt), pět prán a pět upaprán nebo také pět džnánédrijí (smyslové orgány – oči, uši nos, jazyk, kůže) a karméndrijí (orgány činnosti – ruce, nohy, ústa, rozmnožovací a vyměšovací orgány).

Dále bývají plátky lotosu spojovány s dvanácti nejdůležitějšími vlastnostmi srdce, které bychom měli rozvíjet, aby srdeční lotos vykvetl v plné kráse. Těmi vlastnostmi jsou: radost, mír, láska, harmonie, spokojenost, jas čistota, soucit, porozumění, schopnost odpouštět, trpělivost a dobro.

K okvětním lístkům nalezneme také symboliku negativních vlastností spojenými se srdeční čakrou – chtivost, klam, nerozhodnost, lítost, naděje, úzkost, touha, předpojatost, arogance, neschopnost, diskriminace a odpor.

Jantrou Anaháty je hexagram. Jedná se o dva trojúhelníky – jeden směřuje dolů (symbolizuje ženskou energii – Šakti), druhý nahoru (předstvuje mužský princip – Šivu). Jedná se tedy o střed a rovnováhu mezi mužskou a ženskou polaritou, ale zároveň mezi duchovním světem (vyšší čakry) a našimi emocemi (nižší čakry). Anaháta je totiž často vnímána jako jistý přechod mezi těmito dvěma rovinami našeho bytí.

Bohyní spjatou s Anahátou je Kakíní a dále dva již zmínění Šiva, jako pán tance a Šakti. Šiva a Šakti zde představují dva základní protiklady – Purušu a Prakrti. Rovnováha a harmonie těchto dvou protiladných aspektů je jednou z věcí, již se v Anahátě snažíme dosáhnout. Vzhledem k tomu, že tattvou srdeční čakry je vítr, někdy tuto čakru reprezentuje také bůh větru Váju. Ten je nejčastěji zobrazován na antilopě, která je zvířecím symbolem Anaháty.

Posted in Čakry, Jogínův průvodce on Září 24, 2014.