Yoga Ostrava

Jóga nás učí být a vnímat

Proč chodíme na jógu a co nám to přináší? Jedním z hlavních důvodů je prožitek a vnímání vlastního těla. Na chvíli se odprostíme od svých myšlenek a plánů a vnímáme čistě jen to, co je :-) Přikládám úryvek z nádherné knihy Ami, chlapec z hvězd, která vyšla loni v nakladatelství Anch Books. Ami je bytost z jiné planety, která přiletí na Zemi, aby se setkala s malým chlapec Pedrem a předala mu své poznání o lásce, o životě a o vesmírných civilizacích.

Pokračovali jsme v chůzi, Ami se chvílemi zastavoval, pozoroval měsíc mezi listy stromů a několikrát mě upozornil na zvuky noční přírody – kvákání žab a cvrkot cvrčků i šumění mořských vln. Zastavoval se, aby vdechoval vůni borovic, kůry stromů a země. Pozorně si prohlížel dům, který se mu líbil, ulici nebo kout, jenž ho zaujal.

„Podívej, to jsou ale krásné lucerny… jako namalované. Všimni si, jak světlo dopadá na tu květinu. A ty obrysy antén proti měsíci… Život je tady proto, aby si ho člověk zdravě vychutnával, Pedro. Snaž se všímat si všeho, co ti nabízí.

V každém okamžiku je něco magického, jenom my nejsme zvyklí věnovat pozornost jednoduchým věcem. Snaž se vnímat a cítit, místo abys myslel. Hluboký smysl života se nachází daleko mimo naši mysl, víš, Pedrito? Život je pohádka, která je skutečností. Je to velmi vzácný dar, kterého se ti dostává, protože tě někdo miluje…

Jeho slova a energie, kterou vyzařoval, mi umožnily vidět věci z nového úhlu. Zdálo se mi neuvěřitelné, že svět, jejž jsem teď vnímal a prožíval, je tentýž, co obvykle; ten, co tady byl vždycky, každý den; ten, kterému jsem nikdy nevěnoval pozornost. Až teď jsem si uvědomil, jaký to je zázrak, že žiju na místě, jež se tolik podobá ráji. Uvědomil jsem si, že jsem si toho nikdy dřív nemohl všimnout, protože jsem byl celou dobu v nějakém podivném polospánku, ponořený do svých myšlenkových pochodů natolik, že jsem nic jiného nevnímal.“

Ami, chlapec z hvězd, Anch books, 2012

Posted in Jogínův průvodce, Život v Ostravě on Září 18, 2013.