Yoga Ostrava

Manipúra

Nad ní (Swadhištána čakrou) a u kořene pupku je zářící lotos s deseti okvětními plátky, s barvou mraků obtěžkaných deštěm. Uvnitř nich jsou písmena od Da do Pha barvy modrého lotosu, s nádou a bindu nad nimi. Zde meditujte na ohnivou oblast trojúhelníkového tvaru zářící jako vycházející slunce. Vně trojúhelníku jsou tři svastiky a uvnitř samotné bídža vahni.

 (Šat Čakra Nirúpana, verš 19)

Slovo Manipúra se skládá ze dvou kořenů a to „mani“ – klenot a „púra“ – město, místo. Nejčastěji bývá překládán jako klenot města, město klenotů nebo také klenot v pupku. Česky je označována jako čakra solárního plexu

Naše třetí čakra je spojena s naší životní energií, elánem a sebevědomím. Souvisí s naší činorodostí, vyzařováním a chutí do života. Je to zdravá schopnost jít si za svým, ale pokud je čakra oslabena, tak je člověk bez energie, cítí se neschopným prosadit své plány a názory. Pokud je čakra naopak hyperaktivní, tak se stáváme neústupnými a neschopnými uznat pravdu druhých.

Tattvou Manipúry je oheň, který bývá spojován s trávením (v ajurvédě je agni – trávicí oheň zodpovědný za naši schopnost zpracovávat potravu), ale také s vitalitou a životní energií. Manipúra je naše slunce, které nás nabíjí a vyzařuje do okolí.

Oheň Manipúry nám spolu s potravou může pomoci spalovat také naše negativní emoce uložené ve dvou nižších čakrách. Zde transformujeme hmotu na energii, která nám pomáhá v našem vývoji. Na tomto místě je tedy nutno zmínit důležitost zdravé stravy. To, co jíme, s sebou přináší jisté vibrace a ovlivňuje nás na všech úrovních. Orgánem, spjatým s touto funkcí, jsou játra –  přeberou, co jsme jim dali a vyberou z nich látky a živiny, které pro nás mohou být důležité. Podobným způsobem nakládá oheň Manipúry s našimi emocemi, které přicházejí z nižších čaker.

Manipúra je zároveň místem z něhož nejsilněji vyzařujeme své emoce. Kladný postoj k životu prosvětluje naši auru a my potom tak silně nepodléháme náladám a jiným stavům disharmonie. Jednoduše jsme dostatečně silní na to, abychom negativní emoce automaticky pálili a ty z venčí k nám přes sílu našeho vyzařování těžko pronikají.

Jak na tom je naše třetí čakra? Potřeba přesvědčit všechny za každou cenu o své pravdě souvisí s hyperfunkcí této čakry. Nedostatek energie v této čakře má za následek pravý opak, nemáme vůli, chuť ani sebevědomí, abychom prosadili svůj názor a tak se necháme ovlivňovat ostatními a stáváme se dobrovolně jejich loutkami. Jsme nervózní a ustrašení, neradi poznáváme nová místa a lidi.

SYMBOLIKA:

Manipúru symbolizuje lotos o deseti okvětních plátcích, které symbolizují – deset prán (pránaváju: prána, apána, udána, samána a vjána, upaprány: nágy, kúrma, dévadatta, krkara, dhanaňdžaja), deset neznalostí (duchovní neznalost, žízeň, žárlivost, zrádnost, hanba, zhnusení, klam, pošetilost a smutek). Každý lístek je také nositelem jednoho písmene sanskrtské abecedy: Da (cerebrální), Dha, Na, Ta, Tha, Da, Dha, Na, Pa a Pha.

Jantrou manipúry, na níž můžeme meditovat je trojúhelník směřující dolů nebo svastika – symbol kříže s kolmými čarami ve směru hodinových ručiček. Svastika je spojena s mnoha významy, v hinduismu se jedná o znak boha Agniho, dále symbolizuje také všeobecné blaho a štěstí, často je používána buddhisty. Trojúhelníková jantra Manipúry bývá často červené barvy a s výstupky písmene T z každé strany trojúhelníku.

Z božstva je Manipúra spjata nejčastěji s Rudrou a Lakíní. Rudra je bohem ohně a bouře, představuje ničivý aspekt Šivy. V Manipúře symbolizuje očistný oheň, jímž je třeba spálit a zničit všechny negativní karmy a prožitky nižších čaker, abychom mohli pokračovat na duchovní cestě. Zároveň jsou však jeho ruce „v pozici muder laskavého žehnání a rozptylující obavy.“ Jeho ženským protějškem je již zmíněná Lákíní, bohyně, jejíž tři hlavy symbolizují tři úrovně – fyzickou, astrální a spirituální. Také Lakíni je spojena s ohněm a trávicím procesem.

Zvířecím symbolem Manipúry je beran.

 

Posted in Čakry, Jogínův průvodce on Listopad 3, 2013.