Yoga Ostrava

Swadhištána – druhá čakra a její symbolika

„Další lotos je umístěn uvnitř sušumny v kořeni genitálií a má krásnou rumělkovou barvu. Na jeho okvětních lístkách je šest písmen od BA k Purandara (LA) zářících barvou blesku a nad nimi kolmo je bindu.“ (Šat čakra nirúpana, verš 14)

Slovo Swadhištána je složeno ze dvou sanskrtských kořenů a to „swa“ – svůj, vlastní a „adhisthána“ – místo, příbytek. Bývá překládána jako vlastní místo, v češtině je nejčastěji označována jako sakrální čakra.

O Swadhištáně se nejčastěji hovoří jako o centru tvořivé energie a kreativity. Jedná se také o tvorbu nového života a tedy lidskou sexualitu. Ta je v tantře vnímána jako obrovský potenciál, jako tvořivá a životadárná síla, již je nutno pozdvihnout a kultivovat, v józe je však doporučován spíše sexuální střídmost. Vzpomeňme na jednu z jám – Brahmačarja, která mimo jiné říká také, že zdrženlivostí vzniká síla a plýtvání plodivou silou má za následek oslabení duševní schopnosti a znemožnění soustředění.

Práce v této čakře se tedy opět týká jedné ze základních lidských potřeb a její kontroly.  Je-li v čakře přemíra energie, projevuje se střídáním partnerů a sex se stává nástrojem moci. Nedostatek energie je příčinou sexuálních komplexů, problémů se sebevyjádřením a pocitů méněcennosti. Jedině práce s touto energií, nikoli její popírání, je cesta k harmonickému a klidnému stavu mysli. 

Paramahansa Svámí Mahešvárananda spojuje Swadhištánu s rovinou podvědomí. Múladhára je symbolizována nevědomím a je sídlem karem, Swadhištána je potom místo, kde karmy vyplouvají na povrch a my je musíme pročišťovat (viz element vody). Swadhištána je velikou překážkou na cestě Kundalíni k vyšším čakrám, u mnoha lidí zde její putování končí. Jednak proto, že jsou ovládáni základními pudy a také proto, že Swadhištána je sídlem negativních vlastností jako je hněv, závist, žárlivost, nenávist, chamtivost, zlost, krutost, pýcha, lenost, chtění a další. Neposledním problémem a překážkou v postupu k vyšším čakrám jsou mezilidské, především partnerské vztahy, do jejichž řešení se „dlouhodobě“ zaplétáme. Zde se odehrává také boj s vlastním egem (Ahankára).

Důležité je naučit se přijímat sami sebe, tyto překážky zdoláváme všichni, není důvod se odsuzovat. Cílem k ovládnutí negativních vlastností není jejich jejich odmítnutí, popření a tím i odsouzení sebe sama, ale spíše jejich pozorování, analýza a postupné zpracovávání a překonání, jejich nahrazování pozitivními aspekty.

Energie našeho těla, prána, je vědomá energie, která je ovládána našimi myšlenky. Nesuďme tedy sami sebe, nezaměřujme se na negativní aspekty, ale hledejme cestu spíše v tom pozitivním. Pakliže u sebe některý z těchto problémů objevíme, buďme vděční, že jsme jej rozpoznali již v tomto životě a pracujme na jeho překonání. Když se naučíme uvolnit a přijmeme sami sebe, budeme otevření vlastní tvůrčí energii a můžeme ve vývoji postupovat na úroveň vyšších čaker.

SYMBOLIKA:

Říkali jsme si už, že každá čakra je spojena s lotosovou symbolikou. Swadhištánu symbolizuje lotosovým květ o šesti okvětních lístcích, které symbolizují šest „nepřátel“ (překážek) na cestě duchovního rozvoje – žádostivost, chtíč (Káma), zlost, vztek (Kródha), nenasytnost, chtivost (Lóbha), klam (Móha), pýcha (Mada), závist (Mátsarjja). Každý okvětní list je také nositelem jednoho písmene sanskrtské abecedy a jedná se v přepisu o slabiky Ba, Bha, Ma, Ja, Ra, La. (viz obrázek)

Jantrou Swadhištány je kruh se srpkem měsíce, který symbolizuje jednak ženskou energii, zároveň však ovládá vodu (příliv a odliv), která je tattvou, spjatou s touto čakrou. Měsíc ale neovlivňuje pouze vodstvo naší planety, voda tvoří také značnou část lidského těla a měsíc tak řídí i příliv a odliv lidských emocí. Voda je elementem, který na sebe dokáže vzít mnoho forem a přizpůsobí se tak každé situaci. To je to, co bychom se od ní měli naučit, dále také její schopnost očistit a plynout.

Z božstva je Swadhištána nejčastěji spojována s Višnuem, bohem udržovatelem, zachovatelem. Zobrazován bývá se čtyřmi pažemi, v nichž má lasturu (Šankha, místo, z něhož poprvé vzešel prapůvodní zvuk Óm, poukazuje tedy na důležitost zvuku a umění naslouchat), kotouč (Čakra, otáčení čaker, koloběh času), žezlo (Gada, symbol vlády nad sebou samým) a růžový lotos. Kolem krku mívá květinový věnec a zářivý drahokam.

Bohyní Swadhištány je Rakíní, jeden z aspektů bohyně Sarasvatí. Zobrazována bývá se třema očima, krví vytékající z nosních dírek a také se čtyřma rukama, v nichž drží trojzubec, bitevní sekyru, oboustranný buben a lotosový květ.

Zvířetem spojeným se Swadhištánou je krokodýl Makara. Symbolizuje jednak netečnost a lenost, ale také sílu a spící nebezpečí. Spojován je také se sexuální energií, jeho tuk se používal k povzbuzení mužské potence. Přeneseně se tedy může jednat o latentní nebezpečí ovládnutí silnou sexuální energií.

 

Posted in Čakry, Jogínův průvodce on Září 14, 2013.