Yoga Ostrava

Višuddhi, aneb proč se vyplatí nelhat…

V hrdle je lotos nazývaný višuddha, který je čistý a má kouřovou nachovou barvu. Všech (šestnáct) zářících písmen na jeho (šestnácti) okvětních lístkách, karmínové barvy, je rozlišitelně viditelných tomu, jehož mysl (buddhi) je osvícena. V perikarpu tohoto lotosu je oblast éteru kruhového tvaru, bílá jako měsíc v úplňku.“

(Šat čakra nirúpana, verš 28)

Asi nikoho nepřekvapí, že krční čakra je centrem spojeným s komunikací. Její název Višuddha/Višudhi bývá někdy překládán jako očistit. Jedná se tedy o tělesné a duchovní očistné centrum – zde máme možnost uvolnit ze svého těla nashromážděné emoce a myšlenky. Určitě jste někdy zažili tu obrovskou úlevu, když vyslovíte něco, s čím jste se dlouhou dobu užírali. Jako by vám spadl kámen ze srdce, a to se prostě „jen“uvolnil energetický blok.

Komunikace a schopnost vyjádřit slovem všechny emoce vznikající v nižších energetických centrech, to je to, o co se stará krční čakra. A někdy k tomu samozřejmě potřebuje naši vědomou pomoc:

Pokud tedy máme něco na srdci, ikdyž víme, že vyslovit to bude nepříjemné, měli bychom to udělat vlastně už sami pro sebe a své zdraví. 

Most ven a spojení nižších a vyšších čaker

Višuddha je náš nejvýznamnější prostředník mezi světem okolo a tím, co máme uvnitř. Jejím prostřednictvím komunikujeme své pocity, které se projevují v nižších čakrách, ale také své myšlenky, takže krční čakra musí mít dobré spojení také s vyššími čakrami.

Schopnost tvořit slovem

Aby její funkce byla harmonická je důležité připomenout jednu velmi důležitou Jámu a tou je Satja. Jedná se o zásadu upřímnosti, jak k ostatním, tak také sami k sobě. Nestane-li se toto pravidlo součástí našeho života, naše krční čakra nemůže fungovat tak, jak má. Řídíme-li se však touto zásadou, Višuddha je harmonizovaná a my získáváme schopnost utvářet slovem naši realitu, aneb jak říká Patandžali:

Ten, kdo nelže, je schopen měnit slovo ve skutečnost.“

Nejde jen o hlas, tady jde o moc :-D

Co rozhodne o tom, že zůstanete na přednášce nebo se dodíváte na televizní pořad do konce? Informace to nakonec nebývají tak často, jako spíše forma jejich podání. Nebo: nenarazili jste někdy na tak dobrého prodavače, že jste žasli, co všechno jste to nakoupili?

Jednoduše řečeno, když energie plyne, krční čakra má vliv na náš hlasový projev, a tedy i na to, jak působíme na naše okolí a na naši schopnost ovlivňovat hlasem. Její harmonizace tedy vede k tomu, že:

máme posluchače, kteří mají zájem o to, co říkáme. Je-li spojena s jasnou myslí, jsme výbornými řečníky, kteří mají silné přesvědčovací schopnosti. Višuddha nám umožňuje vyjádřit, co se v nás odehrává, dokáže naše pocity a myšlenky přenést na posluchače. Získáváme tedy schopnost předávat dál naše poznání, a to jakoukoli formou.

Energie musí plynout

Višudha je spjata s otevřenou komunikací. Nejsme-li ji doposud schopni, musíme se ji učit – snažit se formulovat a vyjadřovat naše myšlenky. Nejen proto, aby nám druzí lépe rozumněli, ale abychom se také naučili porozumnět sami sobě – abychom poznali své pocity a dokázali je vyjádřit bez ohledu na to,co si o nichmyslíme. Neodsuzujme je, nechme je vyplout na povrch, formulujme je a propojme je s poznáním plynoucím z vyšších čaker. Teprve takto se od nich můžeme očistit.

Je-li Višudha harmonizovaná nemáme ke lži žádný důvod, není co skrývat. Smích i negativní emoce z nás spontánně plynou ven, nic nezadržujeme. A to je vnitřní svoboda.

 

 

 S přáním upřímné a láskyplné komunikace do vašeho života, Monika :-)

 

 

Posted in Čakry, Jogínův průvodce, Život v Ostravě on Leden 25, 2016.