Yoga Ostrava


O Vietnamu

Vietnam, země draka pod rudou oblohou

V dubnu 2016 se vydáme na jógovou cestu po Vietnamu a kromě poznání sebe samých, budeme mít příležitost poznat přírodní krásy i kultudní dědictví této pozoruhodné země. Čtěte dále :-)

1 map

Name: Vietnam map Original source: http://en.wikipedia.org/ Edited by autor

 

Vietnam je zemí draka žijícího pod rudým nebem, která si zachovala své kouzlo i po novodobých válečných konfliktech. Za svou tisíciletou historii vstřebal drak do své podoby legendy, tradiční kulturu orientu, řád prastarých dynastií, evropskou koloniální architekturu, životní styl i americké trendy sedmdesátých let. A tak se stane, že vás zaujme na procházce kolem jezera Ho Tay budhistická pagoda Tran Quoc z 6. Století, a než schováte foťák budete stát před Ho Chi Minhovým mausoleem.

2 Tran Quoc

Name: Tran Quoc Original source: https://commons.wikimedia.org

3 Ho chi minh malsoleum

Name: Ho chi Minh malsoleum Original source: https://commons.wikimedia.org

 

Na dalších řádcích se dozvíte ve stručnosti o historické cestě Vietnamu do současnosti a společenské situaci. Pokud jste zvědaví spíše na přírodní světové divy a dědictví Vietnamu, přeskočte rovnou na příběh zátoky Ha Long, kterou na naší cestě také navštívíme, hned po krátké aklimatizaci v hlavním městě Hanoi.

(Zátoka Ha Long – odkaz)
Historická cesta Vietnamu do současnosti
Podle legend sjednotila dynastie Hungských králů národ Lac Viet a dala, ve 3. tisíciletí př. n. l., vzniknout státu Van Lang. Kořeny tohoto státu tvoří dnešní domov Vietnamského národa, který si starobylou legendu připomíná dodnes chrámovým festivalem Hungských králů.
Pět tisíc let není pouhým krůčkem do současnosti a vietnamská kultura není ovlivněna pouze legendami, přestože orient pro nás může být v kterékoli jeho periodě, stejně jako legenda, lákavým příběhem o neznámém a fantastickém.
Rozvoj umění i řemesel za dynastie Ly (10. – 12. stol. n. l.) a pozdější obchodní styky s Japonskem, Jávou, Thaiskem a Čínou ovlivnily kulturní vývoj i architekturu Vietnamu. Není náhodou, že města jako Hue (královské město dynastie Nguyen) nebo Hoi An (historický námořní přístav) jsou dnes zařazeny do světového dědictví UNESCO.
Novodobější historie Vietnamu je ovlivněna kulturou koloniální Francie, která začala své vztahy s Vietnamem budovat na základě misijní činnosti v 17. stol. a později v 19. stol. ovládla Vietnam vojenskou mocí. Francouzský koloniální styl je do dnes patrný v architektuře, módě i celkovém vkusu některých institucí a hotelů. Pokud tedy hledáte ve větším městě ubytování jako z designového časopisu o koloniálním bydlení, není to problém.

OBR_4

 

Name: Katedrála St. Joseph (Hanoi)
Original source: https://commons.wikimedia.org
Koncem 19. století přichází na scénu také Nguyễn Sinh Cung, osoba která je úzce spjata s novodobou historií Vietnamu. Nguyễn Sinh Cung kterého známe pod jménem Hồ Chí Minh (v překladu „Ten, kdo osvětluje cestu“), provedl Vietnam několika občanskými povstáními a válečnými konflikty a položil základ dnešní Vietnamské socialistické republiky. Válečné konflikty však pokračovalz i po Hồ Chí Minhově smrti (1969) a po skončení Války ve Vietnamu (1955 – 1975) se konflikt přesunul na území Kambodže, kterou vietnamská vojska opustila až v roce 1989. V tomto období vznikla i legendární Ho Chi Minhová stezka. Ve stejném roce, kdy v České republice doznělo cinkání klíči, začal Vietnam pozvolna přistupovat k hospodářským a ekonomickým reformám a obnově diplomatických vztahů.
Dnes je Vietnam formálně považován za socialistickou zemi, ale jeho přírodní bohatství a pestrá kultura je plně otevřena turismu, který se řídí kapitalistickými zásadami a hluboce ovlivňuje vietnamské republikové zřízení. Vláda jediné strany však zůstává stále zachována.

Abych celý příběh shrnul do slov těch, kteří Vietnam navštívili:
„ Vietnam? Taková romantika… A Hue? Všude samé lampióny…”
Zátoka Ha Long a příroda Vietnamu
Pokud jsem v úvodu přirovnal Vietnam k bájnému tvoru, nebylo to náhodou. Samotní Vietnamci dávají s oblibou významným místům názvy se základem slova „Long“ – tedy drak. Mystická zátoka, kam se vydáme za noční meditací pod hvězdami, nese název Ha Long. Oblast s více než dvěma tisíci vápencových útvarů vznikla pod tělem draka, který sestupoval z hor. Svým ocasem drak zbrázdil krajinu a svým tělem roztrhl zem, aby se zanořil hluboko do svého hnízda. Rozervanou zem poté zalil oceán a vytvořil tak místo s posvátným významem. Zátoka se dočkala ocenění jednoho ze sedmi přírodních divů světa a zápisu do přírodního dědictví UNESCO, přičemž skýtá útočiště čtrnácti endemickým druhům rostlin a šedesáti endemickým druhům živočichů. Typické jsou pro tuto oblast krasové útvary s bujným porostem, četné jeskyní komplexy a skryté zátočiny s bílými plážemi. Život v přírodní rezervaci Ha Long patří turistickým lodím, rybářským vesnicím na kůlech a farmám na perly. My budeme mít možnost zažít atmosféru a pohostinnost tohoto místa na palubě jedné z místních lodí.

 

OBR_5
Name: Ha Long Bay
Original source: https://pixabay.com

 

OBR_6
Name: Ha long Bay
Original source: https://pixabay.com

 

Národní park Bach Ma
Poetický název přírodní rezervace mezi městy Hue a Hoi An, přesněji Hue a Danang, je odvozen od husté peřiny bílých mraků, které nezřídka zahalují kopce národního parku. Park je vhodný pro pěší turistiku s průvodcem a podle kondice je možné zvolit cestu až na vrchol nejvyšší hory Bach Ma 1448 m.n.m., což není o mnoho výše než vrchol Lysé hory. Jen místo turistické chaty Bezruč můžete očekávat Vong Hai Tower.
Zcela jistě to ale není jediný rozdíl. Národní park Bach Ma obývá více než 1500 druhů živočichů, mezi nimi například leopard, medvěd černý, gibon, makak a další. Bohatá flora parku s více než 2150 druhy rostlin je živena hojnými srážkami. Bach Ma je místem, kvůli kterému stojí zato podívat se na aktuální počasí a naplánovat si případný výlet na nejvyšší vrchol Bach Ma, návštěvu Pěti jezer a posvačit u vodopádu Do Quyen.

OBR_7
Name: Bach Ma
Original source: https://commons.wikimedia.org

 

Cesta mezi Hanoi a Hoi An
Trasa která spojuje tyto dvě města je dlouhá něco přes 800 km. Cestování ze severu Vietnamu do střední části případně dále na jih je běžné přes noc za využití spacích autobusů nebo vlaků (tzv. Reunification Express, podle historického spojení rozdělené severní Vietnamské demokratické republiky a jižní Vietnamské republiky). Cestování vlakem přináší bezesporu spoustu výhod a možnost sledovat změnu rázu exotické krajiny. I my proto využijeme na cestě do střední části Vietnamu lůžkové kabiny Reunification Express.
Trasa expresu vede z Hanoie do Ninh Binh, přes nesčetné vesničky s rýžovými poli a zemědělskou krajinou. Mezi Ninh Binh a Thanh Hoe projíždí vlak hornatějším terénem a přibližuje se východnímu pobřeží a mnohokrát křižuje říční koridory např. řeku Song Lam, za kterou vede trasa mezi hranicí národního parku Vu Quang a přírodní rezervace Ke Go. Nádhernou částí trasy je přejezd mezi historickým městem Hue a letoviskem Da Nang. Trasa vlaku vede podél pobřežní hranice národního parku Bach Ma. Tato část trasy umožňuje výhled na zalesněné hory z jedné strany vlaku a východní pobřeží Indického oceánu na straně druhé. Da Nang je cílovou destinací pro cestující do historického přístavu Hoi An.
OBR_8
Name: North–South Railwaystation
Original source: https://en.wikipedia.org
OBR_9
Name: North–South Railway
Original source: https://en.wikipedia.org